Je nutné vážiť všetky faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú pracovný výkon zamestnancov pričom sa príznaky môžu týkať taktiež aj zamestnanca z oblasti IT. Finančné ohodnotenie nie je jediným faktorom, ktorý vplýva na spokojnosť zamestnancov. Je potrebné hovoriť o iných príčinách, ktoré sa v súvislosti so mzdami vôbec nespájajú a to najmä nadmerné pracovné zaťaženie, nevhodné pracovné prostredie, či nedostatočná podpora nadriadených.

Daniel Andráško: občiansky aktivista a zakladateľ odborovej organizácie zabezpečujúcej spravodlivé podmienky pre zamestnancov

V dnešnej dobe, keď práca tvorí značnú časť nášho života je dôležité mať istotu a podporu v pracovnom prostredí. Na Slovensku je odborová organizácia jedným zo spôsobov, ako je možné zabezpečiť spravodlivé podmienky pre zamestnancov. Dnes si predstavíme Daniela Andráška, dlhoročného občianskeho aktivistu a jedného zo zakladajúcich členov takejto organizácie, snažiaceho sa, aby práva a záujmy zamestnancov boli rešpektované zamestnávateľom.

Nadštandardný servis pre našich členov

Bezplatné právne poradenstvo, bezplatné právne zastupovanie alebo sociálna výpomoc v ťaživých životných situáciách.

Presadzovanie požiadaviek

Členstvo v organizovanom kolektíve, ktoré zabezpečuje ochranu Vašich záujmov a presadzovanie požiadaviek, ktoré budú vyplývať z kolektívneho vyjednávania a ktoré sú dnes štandardom v iných krajinách EÚ.

Členstvo v organizovanom kolektíve

Napomáha presadeniu spoločných cieľov pre zamestnancov.

Finančná podpora odborov

Moje vložené prostriedky sa mi budú akumulovať a zhodnocovať. Ak sa ocitnem v krízovej situácii, budem ich môcť za jasne stanovených podmienok čerpať.

Odoberať informácie

* povinné pole

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov v rozsahu:

Odber môžete kedykoľvek ukončiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov. Informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.