Nadštandardný servis pre našich členov

Bezplatné právne poradenstvo, bezplatné právne zastupovanie alebo sociálna výpomoc v ťaživých životných situáciách.

Presadzovanie požiadaviek

Členstvo v organizovanom kolektíve, ktoré zabezpečuje ochranu Vašich záujmov a presadzovanie požiadaviek ktoré budú vyplývať z kolektívneho vyjdenávania a ktoré sú dnes štandardom v iných krajinách EÚ.

Členstvo v organizovanom kolektíve

Napomáha presadeniu spoločných cieľov pre zamestnancov.

Finančná podpora odborov

Moje vložené prostriedky sa mi budú akumulovať a zhodnocať. Ak sa ocitnem v krízovej situácii,budem ich môcť za jasne stanovených podmienok čerpať.

Technologies Unions Slovakia

Tupého 51A

831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Slovenská republika

 

IČO: 53449002

Právna forma: odborová organizácia, zapísaná v registri Register mimovládnych neziskových organizácií MV SR, registračné číslo VVS/1-2200/90-3407

 

Telefón: +421 907 941 161

E-mail:

Máte otázky?