Členstvo v odborových organizáciách je často obklopené mýtami a predsudkami, ktoré je dôležité vyvrátiť. Odbory, naopak, prinášajú zlepšenie pracovných podmienok, chránia záujmy zamestnancov a vzdelávajú o právach a povinnostiach.

Počuli ste už o nejakých ? Alebo máte sami pochybnosti ? Spájajú sa s členstvom v odborových organizáciách predsudky ? Je to možné predpokladať a aj na základe toho sme sa rozhodli, že Vám dnes prinesieme vysvetlenie 3 najčastejších obáv, ktoré môžu potenciálni členovia zvažovať pred vstupom do samotnej odborovej organizácie. Ako odbory pomáhajú riešiť problémy, ktoré by inak mohli zostať neriešené ? Dočítate sa nižšie.

Budem mať v práci problémy ak sa stanem členom odborov?

Nie, nebudete . Vaše členstvo je neverejné, to znamená, že podlieha utajeniu. Tieto informácie nie sú zdieľané so zamestnávateľom.

Majú jednotlivé aktivity odborov negatívny dopad na prosperitu firmy?

Nie, nemajú . Práve naopak, pod správnym a organizovaným vedením, prinášajú pozitívne zmeny v oblasti pracovných podmienok, zlepšujú komunikáciu naprieč firmou – medzi zamestnancami a vedením. Odborové organizácie pomáhajú riešiť problémy, ktoré predstavujú potenciálnu hrozbu pre zamestnancov a ich spokojnosť. Medzi hlavnú činnosť odborov patrí tiež zabezpečovanie spravodlivých miezd, zdravotné a sociálne zabezpečenie a ďalšie iné výhody, ktoré zlepšujú kvalitu života zamestnancov a tým aj ich rodín.

Prečo by som sa mal stať členom odborov ak si viem všetko vybaviť sám?

Niektorí jedinci sa cítia dosť silní a sebavedomí na to, aby si sami dokázali vyjednať a zabezpečiť také podmienky, ktoré im vyhovujú. Avšak toto neplatí pre väčšinu zamestnancov a aj preto sú odbory nevyhnutný nástroj v pracovnom prostredí slúžiaci na presadenie výhodných podmienok, ktoré chránia a zlepšujú dané pracovné prostredie či mzdy. Záujmy všetkých zamestnancov sú hájené práve odborovou organizáciou, ktorá zastrešuje a koordinuje svoju činnosť tak, aby pôsobila jednotne, čo nie je možné v prípade jednotlivcov.

Odbory najmä zabezpečujú informovanosť a vzdelávanie zamestnancov o ich vlastných právach a povinnostiach a priamo zlepšujú produktivitu a firemné výsledky tým, že motivujú zamestnancov a zvyšujú ich efektívnosť cez zlepšené pracovné podmienky a mzdy.

Pre tieto, ale aj iné dôvody by zamestnanci mali vidieť zmysel v členstve v odborových organizáciách v svojom zamestnaní.

Máte otázky ? Napíšte nám, alebo sa k nám pridajte na www.unions.sk

Nadštandardný servis pre našich členov

Bezplatné právne poradenstvo, bezplatné právne zastupovanie alebo sociálna výpomoc v ťaživých životných situáciách.

Presadzovanie požiadaviek

Členstvo v organizovanom kolektíve, ktoré zabezpečuje ochranu Vašich záujmov a presadzovanie požiadaviek, ktoré budú vyplývať z kolektívneho vyjednávania a ktoré sú dnes štandardom v iných krajinách EÚ.

Členstvo v organizovanom kolektíve

Napomáha presadeniu spoločných cieľov pre zamestnancov.

Finančná podpora odborov

Moje vložené prostriedky sa mi budú akumulovať a zhodnocovať. Ak sa ocitnem v krízovej situácii, budem ich môcť za jasne stanovených podmienok čerpať.

Odoberať informácie

* povinné pole

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov v rozsahu:

Odber môžete kedykoľvek ukončiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov. Informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.