Dovoľte nám predstaviť Technologies Unions Slovakia (TUS) – odborovú organizáciu pôsobiacu pri spoločnosti Dell s.r.o, ktorá vznikla 2 roky dozadu ako odpoveď na potreby vytvorenia prostredníka medzi zamestnancami a zamestnávateľom.

Hodnoty TUS sú založené na vyváženom vzťahu medzi zamestnancami a zamestnávateľom. Videli sme a osobne vnímali vývoj a rozvoj nášho zamestnávateľa. Členovia predstavenstva odborovej organizácie patria k seniorným lídrom, ktorým záleží na ďalšom rozvoji spoločnosti avšak so zreteľom na silnejšiu podporu zamestnancov. TUS vníma, že zamestnanci sú najväčšou hodnotou každej spoločnosti.

Hlavnou úlohou odborovej organizácie je, aby zamestnanci dostávali aktívnejšiu pomoc pri riešení pracovno-právnych vzťahov. Aby im bola poskytnutá pomoc a podpora aká je štandardom v krajinách EÚ. A tiež aby členovia odborovej organizácie boli podporení v ťažkých životných situáciách, zastúpení pri rokovaní so zamestnávateľom a prepúšťania alebo zmeny v pracovnom zaradení najprv prerokované.

 

 

Je viacero dôvodov, prečo za 2 roky máme viac ako 400 členov a prečo odporúčame zamestnancom Dellu, ktorí stále váhajú so vstupom – zvážiť svoje členstvo (ktoré podlieha utajeniu) a to aj na základe nasledovných opodstatnení : zlepšenie pracovných podmienok, získanie aktuálnych informácií o dianí vo firme, ochrana záujmov vychádzajúca z podpory a ochrany práv zamestnancov či prístup k spolupráci odborov na nadnárodnom leveli.

Predseda TUS, Daniel Andráško , od roku 2007 zastupuje zamestnancov spoločnosti Dell v Európskej zamestnaneckej rade, ktorej od roku 2018 aj predsedá pričom v Dell s.r.o. pracuje od roku 2003:   „Videl som ako sa vyvíja trend v jednotlivých krajinách Európskej únie, aké diskusie vedú moji kolegovia z Nemecka, Holandska alebo škandinávskych krajín so svojimi zamestnávateľmi. Boli to férové a jasne nastavené pravidlá, ktoré dávali zamestnancom v daných krajinách sociálne istoty a možnosť spolupodieľať sa na diskusiách a rokovaniach o pracovných podmienkach. A preto som aj ja chcel prispieť k tomu, aby mali naši zamestnanci porovnateľné možnosti ako v iných krajinách EÚ.

Myslím si, že práve dnes je čas na to, aby sme sa posunuli ešte o krok ďalej. Želám si, aby únia zamestnancov pri Dell s.r.o pomáhala pri férovom a korektnom dialógu so zamestnávateľom tak, aby sme dokázali posunúť práva a status našich zamestnancov na úroveň, ktorá im v celoeurópskom priestore jednoznačne patrí.“

Miroslav Masiarčin, člen predstavenstva TUS, pôsobí v Dell už vyše 18 rokov, pričom si okrem iného želá aj vyvážené partnerstvo so zamestnávateľom: „Mám rád férové dohody a vyvážené zmluvy. Pozícia zamestnávateľa pri komunikácií výpovede je veľmi silná. Manažér komunikujúci výpoveď dostáva podporu seniorného HR tímu i podporu svojho riaditeľa. V trojici komunikujú rozhodnutie prekvapenému zamestnancovi. Ten sa musí mnohokrát rozhodnúť priamo na stretnutí či súhlasí s dohodou o rozviazaní pracovného pomeru alebo dostane jednostrannú výpoveď. Na strane zamestnanca nestojí žiadny právnik, žiadny zástupca, ochranu zamestnaneckých práv a zorientovanie sa v tematike si musí každý zabezpečiť sám. Sme za silnejšie postavenie zamestnanca v takýchto situáciách. Za to, aby sa mal zamestnanec na koho obrátiť, aby mal bezplatnú právnu konzultáciu a predrokované podmienky ukončenia pracovného vzťahu zaručujúce partnerskú, vyváženú komunikáciu so zamestnávateľom.“

Jozef Krajčovič, člen predstavenstva, ktorý je súčasťou tímu spoločnosti Dell už vyše 18 rokov, stál pri zrode samotnej odborovej organizácie, vidí zmysel v záchrannej sociálnej sieti, ktorú by odborová organizácia mala svojim členom poskytovať: „Sme lídrami v biznise, buďme lídrami aj v modernej starostlivosti o zamestnancov pre 21. storočie. Únia zamestnancov chce priniesť model starostlivosti o zamestnancov, ktorý ich podporí zo sociálneho fondu pri ťažkých alebo dôležitých udalostiach v pracovnom živote. Som za to, aby každá tvrdá a prospešná práca bola odmenená. Zo svojej skúsenosti v dobrovoľníckom sektore som však takisto presvedčený o tom, že budovanie záchranných sociálnych sietí má svoj ZMYSEL. Nielen v bežnom živote, kde je krásne a prospešné keď silnejší pomôže slabšiemu, alebo úspešnejší tomu menej úspešnému. Ale aj v pracovnej sfére, kde si ako zamestnanci môžeme pomôcť pripraviť sa na situácie, keď sa nám to veľmi zíde. Skúsenosti mi ukazujú, že je to naozaj potrebné.“

Pridať sa k nám má zmysel, spoločnými silami zvládneme zlepšiť pracovné prostredie nielen pre jednotlivcov ale pre všetkých a zabezpečiť úroveň komunikácie medzi zamestnancami a zamestnávateľom založenú na európskych štandardoch. Pridajte sa k nám.

Viac na www.unions.sk

Nadštandardný servis pre našich členov

Bezplatné právne poradenstvo, bezplatné právne zastupovanie alebo sociálna výpomoc v ťaživých životných situáciách.

Presadzovanie požiadaviek

Členstvo v organizovanom kolektíve, ktoré zabezpečuje ochranu Vašich záujmov a presadzovanie požiadaviek, ktoré budú vyplývať z kolektívneho vyjednávania a ktoré sú dnes štandardom v iných krajinách EÚ.

Členstvo v organizovanom kolektíve

Napomáha presadeniu spoločných cieľov pre zamestnancov.

Finančná podpora odborov

Moje vložené prostriedky sa mi budú akumulovať a zhodnocovať. Ak sa ocitnem v krízovej situácii, budem ich môcť za jasne stanovených podmienok čerpať.

Odoberať informácie

* povinné pole

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov v rozsahu:

Odber môžete kedykoľvek ukončiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov. Informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.