Technologies Unions Slovakia bola založená 4.11.2020 a za svoj základný cieľ si kladie chrániť, presadzovať a obhajovať zamestnanecké práva zamestnancov spoločnosti Dell s.r.o. Naše hodnoty sú založené na potrebe zastupovania zamestnancov pri výkone ich zamestnania tak, aby sme kládli dôraz na zamestnanecké, pracovné, mzdové, sociálne a kultúrne záujmy, právo na ochranu života a zdravia v povolaní, ako aj ochranu pred diskrimináciou v pracovnoprávnych vzťahoch.

Chceme pôsobiť ako prirodzený most pri komunikácii zamestnancov so zamestnávateľom, poskytovať právnu a odbornú pomoc, ako i vytvárať priestor, zázemie a útočište na riešenie sporov.

 

Základné priority

  • podpora a konzultácie pre zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch,
  • zastupovanie a riešenie v otázkach diskriminácie alebo neférového prístupu k zamestnancovi,
  • sociálna podpora v prípade štrajku alebo ťažkej životnej situácie,
  • kontrola a prerozdeľovanie sociálneho fondu,
  • prerokovanie prepúšťania, zmien na oddeleniach alebo v pracovnom zaradení,
  • podpora svojich členov pri životných alebo pracovných jubileách,
  • finančná podpora mamičiek pri nástupe na materskú dovolenku,
  • zastupovanie mamičiek pri návrate do zamestnania,
  • vedenie diskusie o kolektívnom vyjednávaní a uzavretie kolektívnej zmluvy európskeho štandardu.

 

 

Predstavitelia odborov

danielandrasko

Daniel Andráško

Pracuje v Dell od januára 2003. Vystriedal rôzne manažérske pozície na Sales, BusOps, Finance a ISG. Od roku 2007 zastupuje zamestnancov Dell Bratislava v Európskej zamestnaneckej rade a od roku 2018 je jej predsedom. Je co-lead True Ability ERG.

miromasiarcin

Miroslav Masiarčin

Je zamestnancom Dell od roku 2004. Pracoval na rôznych manažérskych pozíciách na oddeleniach Finance, Sales compensations, Sales Support, Global Operations. Od roku 2016 riaditeľ Sales a Finance BI.

jozefkrajcovic

Jozef Krajčovič

Je zamestnancom Dell od roku 2005. Pracoval na rôznych analytických poziciach na oddeleniach Reporting, Finance, Marketing a Services. Od roku 2018 vedie tím Services BI & Reporting.

 

 

Otázky a odpovede