Technologies Unions Slovakia

Tupého 51A

831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Slovenská republika

 

IČO: 53449002

Právna forma: odborová organizácia, zapísaná v registri Register mimovládnych neziskových organizácií MV SR, registračné číslo VVS/1-2200/90-3407

IBAN: SK08 1100 0000 0029 4209 7757

 

Telefón: +421 907 941 161

E-mail:

Máte otázky?