Daniel Andráško: občiansky aktivista a zakladateľ odborovej organizácie zabezpečujúcej spravodlivé podmienky pre zamestnancov

V dnešnej dobe, keď práca tvorí značnú časť nášho života je dôležité mať istotu a podporu v pracovnom prostredí. Na Slovensku je odborová organizácia jedným zo spôsobov, ako je možné zabezpečiť spravodlivé podmienky pre zamestnancov. Dnes si predstavíme Daniela Andráška, dlhoročného občianskeho aktivistu a jedného zo zakladajúcich členov takejto organizácie, snažiaceho sa, aby práva a záujmy zamestnancov boli rešpektované zamestnávateľom.

 

Daniel Andráško je manažér s viac než 20-ročnými skúsenosťami v oblasti manažmentu, ktorý je zakladateľom Slovensko-austrálskej obchodnej komory na Slovensku. Pracuje aj ako konzultant a poradca pre mladých a začínajúcich podnikateľov a poskytuje tréningy a školenia týkajúce sa vzdelávania mladých a ich uplatniteľnosti v praxi. Taktiež sa venuje pomoci a poradenstvu ľuďom so zdravotným postihnutím.

Daniel pretavil svoju prácu občianskeho aktivistu na novú úroveň, keď v roku 2017/2018 absolvoval Politickú Akadémiu a založil ako predseda (s ďalšími absolventmi) občiansku iniciatívu Kapa12. Cieľom Kapa12 je podpora vytvárania vyspelej občianskej spoločnosti, kde bude každý občan aktívne zasahovať do politického diania a ovplyvňovať rozhodovanie politikov. Jednou z hlavných aktivít Kapa12 je diskusia s politikmi a ovplyvňovanie ich pohľadu na veci verejné. Táto činnosť je kľúčová pre dosiahnutie politických zmien, ktoré sú pre spoločnosť dôležité.

Od roku 2007 zastupuje zamestnancov nadnárodnej korporácie Dell v Európskej zamestnaneckej rade tejto spoločnosti a od roku 2018 je jej predsedom. V roku 2020 založil spolu s ďašími dlhoročnými zamestnancami spoločnosti Dell odborovú organizáciu Technologies Unions Slovakia, ktorej taktiež predsedá.

Daniel sa spolu s ostatnými členmi odborovej organizácie snaží najmä o to, aby zamestnancom bola poskytnutá pomoc a podpora aká je štandardom v krajinách EÚ. To zahŕňa napríklad riešenie pracovných sporov, ochranu pred diskrimináciou a zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Aktívne sa tiež snažia dohodnúť na zlepšení sociálnych a pracovných podmienok zamestnancov. Okrem toho, odborová organizácia poskytuje aj rôzne vzdelávacie aktivity a odborné kurzy, ktoré pomáhajú zamestnancom zlepšovať svoje zručnosti a kvalifikácie.

Členovia odborovej organizácie však nie sú iba zamestnanci. Daniel a jeho kolegovia sa snažia podporiť aj ostatných členov organizácie v ťažkých životných situáciách, ktoré sú výsledkom nečakaných zdravotných problémov, osobných ťažkosti alebo rodinných problémov. Okrem toho, odborová organizácia zastupuje svojich členov pri rokovaní so zamestnávateľom v prípade prepúšťania alebo zmeny v pracovnom zaradení. Tým sa snaží chrániť práva a záujmy zamestnancov a zabezpečiť, aby boli spravodlivo finančne kompenzovaní alebo získali nové pracovné miesto v primeranom čase.

Vstup do odborovej organizácie môže byť pre niektorých zamestnancov dôležitým krokom k zabezpečeniu svojich práv a záujmov v pracovnom prostredí. A práve ľudia ako Daniel Andráško, ktorí sa aktívne zapájajú do činnosti organizácie, môžu pomôcť zabezpečiť spravodlivé a bezpečné pracovné podmienky pre všetkých. Aj preto sme hrdí, že je to práve Daniel, kto je našim predsedom.

Nadštandardný servis pre našich členov

Bezplatné právne poradenstvo, bezplatné právne zastupovanie alebo sociálna výpomoc v ťaživých životných situáciách.

Presadzovanie požiadaviek

Členstvo v organizovanom kolektíve, ktoré zabezpečuje ochranu Vašich záujmov a presadzovanie požiadaviek, ktoré budú vyplývať z kolektívneho vyjednávania a ktoré sú dnes štandardom v iných krajinách EÚ.

Členstvo v organizovanom kolektíve

Napomáha presadeniu spoločných cieľov pre zamestnancov.

Finančná podpora odborov

Moje vložené prostriedky sa mi budú akumulovať a zhodnocovať. Ak sa ocitnem v krízovej situácii, budem ich môcť za jasne stanovených podmienok čerpať.

Odoberať informácie

* povinné pole

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov v rozsahu:

Odber môžete kedykoľvek ukončiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov. Informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.