Daniel Andráško: občiansky aktivista a zakladateľ odborovej organizácie zabezpečujúcej spravodlivé podmienky pre zamestnancov

V dnešnej dobe, keď práca tvorí značnú časť nášho života je dôležité mať istotu a podporu v pracovnom prostredí. Na Slovensku je odborová organizácia jedným zo spôsobov, ako je možné zabezpečiť spravodlivé podmienky pre zamestnancov. Dnes si predstavíme Daniela Andráška, dlhoročného občianskeho aktivistu a jedného zo zakladajúcich členov takejto organizácie, snažiaceho sa, aby práva a záujmy zamestnancov boli rešpektované zamestnávateľom.

 

Daniel Andráško je manažér s viac než 20-ročnými skúsenosťami v oblasti manažmentu, ktorý je zakladateľom Slovensko-austrálskej obchodnej komory na Slovensku. Pracuje aj ako konzultant a poradca pre mladých a začínajúcich podnikateľov a poskytuje tréningy a školenia týkajúce sa vzdelávania mladých a ich uplatniteľnosti v praxi. Taktiež sa venuje pomoci a poradenstvu ľuďom so zdravotným postihnutím.

Daniel pretavil svoju prácu občianskeho aktivistu na novú úroveň, keď v roku 2017/2018 absolvoval Politickú Akadémiu a založil ako predseda (s ďalšími absolventmi) občiansku iniciatívu Kapa12. Cieľom Kapa12 je podpora vytvárania vyspelej občianskej spoločnosti, kde bude každý občan aktívne zasahovať do politického diania a ovplyvňovať rozhodovanie politikov. Jednou z hlavných aktivít Kapa12 je diskusia s politikmi a ovplyvňovanie ich pohľadu na veci verejné. Táto činnosť je kľúčová pre dosiahnutie politických zmien, ktoré sú pre spoločnosť dôležité.

Od roku 2007 zastupuje zamestnancov nadnárodnej korporácie Dell v Európskej zamestnaneckej rade tejto spoločnosti a od roku 2018 je jej predsedom. V roku 2020 založil spolu s ďašími dlhoročnými zamestnancami spoločnosti Dell odborovú organizáciu Technologies Unions Slovakia, ktorej taktiež predsedá.

Daniel sa spolu s ostatnými členmi odborovej organizácie snaží najmä o to, aby zamestnancom bola poskytnutá pomoc a podpora aká je štandardom v krajinách EÚ. To zahŕňa napríklad riešenie pracovných sporov, ochranu pred diskrimináciou a zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Aktívne sa tiež snažia dohodnúť na zlepšení sociálnych a pracovných podmienok zamestnancov. Okrem toho, odborová organizácia poskytuje aj rôzne vzdelávacie aktivity a odborné kurzy, ktoré pomáhajú zamestnancom zlepšovať svoje zručnosti a kvalifikácie.

Členovia odborovej organizácie však nie sú iba zamestnanci. Daniel a jeho kolegovia sa snažia podporiť aj ostatných členov organizácie v ťažkých životných situáciách, ktoré sú výsledkom nečakaných zdravotných problémov, osobných ťažkosti alebo rodinných problémov. Okrem toho, odborová organizácia zastupuje svojich členov pri rokovaní so zamestnávateľom v prípade prepúšťania alebo zmeny v pracovnom zaradení. Tým sa snaží chrániť práva a záujmy zamestnancov a zabezpečiť, aby boli spravodlivo finančne kompenzovaní alebo získali nové pracovné miesto v primeranom čase.

Vstup do odborovej organizácie môže byť pre niektorých zamestnancov dôležitým krokom k zabezpečeniu svojich práv a záujmov v pracovnom prostredí. A práve ľudia ako Daniel Andráško, ktorí sa aktívne zapájajú do činnosti organizácie, môžu pomôcť zabezpečiť spravodlivé a bezpečné pracovné podmienky pre všetkých. Aj preto sme hrdí, že je to práve Daniel, kto je našim predsedom.