Predsedníctvo

Daniel Andráško

Daniel Andráško - predseda

Miroslav Masiarčin

Miroslav Masiarčin - 1. Podpredseda

Jozef Krajčovič

Jozef Krajčovič - 2. Podpredseda

 

Členovia predsedníctva

Pavlína Bejdová

Pavlína Bejdová

Miroslav Cibuľa

Miroslav Cibuľa

Peter Kirchner

Peter Kirchner

Michal Gábriš

Michal Gábriš

Miroslav Slezák

Miroslav Slezák

Anežka Gajdošová

Anežka Gajdošová

Jure Štajnbaher

Jure Štajnbaher

Nadštandardný servis pre našich členov

Bezplatné právne poradenstvo, bezplatné právne zastupovanie alebo sociálna výpomoc v ťaživých životných situáciách.

Presadzovanie požiadaviek

Členstvo v organizovanom kolektíve, ktoré zabezpečuje ochranu Vašich záujmov a presadzovanie požiadaviek, ktoré budú vyplývať z kolektívneho vyjednávania a ktoré sú dnes štandardom v iných krajinách EÚ.

Členstvo v organizovanom kolektíve

Napomáha presadeniu spoločných cieľov pre zamestnancov.

Finančná podpora odborov

Moje vložené prostriedky sa mi budú akumulovať a zhodnocovať. Ak sa ocitnem v krízovej situácii, budem ich môcť za jasne stanovených podmienok čerpať.

Odoberať informácie

* povinné pole

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov v rozsahu:

Odber môžete kedykoľvek ukončiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov. Informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.